Tuesday, September 26, 2017

Ռազմահայրենասիրական ցանկ՝ MS Word-ում

Ինչու՞... 

Իմ մոտ էլ, ինչպես ուզածդ ռազմահայրենասիրական ոգով դաստիարակված հայու մոտ, ի Հայաստանս եւ ի սփյուռս աշխարհի, մի գեղեցիկ աշնանային օր ծագեց էս հարցը. ինչու՞...

Ինչու՞ Մայքրոսոֆթաց Վորդում ցանկերի համարակալումը կարելի է կատարել արաբական ու հռոմեական թվականներով, լատինական այբուբենի տառերով, նույնիսկ բառերով, բայց ոչ՝ մաշտոցյան այբուբենով։

Լավ է, որ կան word-ի՝ էս պատմական անարդարությունը շրջանցելու համար օգտակար symbol ու sequence դաշտերը (fields), ու լավ է, որ կամ ես։ Էս երեք լավ բաների համադրության արդյունքում ստեղծվեց մի մակրոս, որը հարցի լուծում է առաջարկում։